Besin alerjilerinde tedavi: diğer tedaviler


Besin alerjisi tespit edilen çocuklarda bulguların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla kullanılabilecek herhangi bir ilaç yoktur. Var olan belirtilerin ortadan kaldırılması amacıyla hafif reaksiyonlarda anti-histaminik ilaçlar ve kortizon türü ilaçlar kullanılabilir. 

Oral immünoterapi (Aşı tedavisi), hastaları desensitize (besine alıştırma) etmek ve kalıcı tolerans (besin alerjisinin düzelmesi) geliştirmek amacı ile küçük dozlardan başlayarak düzenli olarak artan dozlarda gıda alerjenlerinin ağızdan verilmesidir. Oral dezentizasyon yapılabilen gıdalar süt, yumurta, yer fıstığı, ceviz, kivi ve şeftalidir. Henüz araştırma aşamasında olup bazı merkezlerce yapılmaktadır. Başarılı sonuçlar bildirilmektedir. 

Probiyotikler, lokal veya sistemik allerjik inflamasyonda, intestinal geçirgenliğin düzenlenmesinde ve barsak mikroekolojisinin sağlanmasında, barsak immunolojik bariyer fonksiyonunun düzelmesinde etkili olup, intestinal inflamatuvar yanıtı azaltan proinflamatuvar sitokinlerin oluşumunu azaltırlar.

Besin allerjisinde subkutan allerjen immunoterapinin etkili olmadığı, oral desensitizasyon protokolleri ile özellikle inek sütü allerjisinde başarı sağlandığı bildirilmiştir.

Anti IgE aşılaması şeklinde mast hücre ve bazofil üzerindeki IgE’lerin başlanması fıstık allerjisinde başarıyla kullanılmıştır. Plazmid DNA bazlı veya DNA’nı oligodeoksinükleotid immunstimulatör dizinleri ile DNA aşılaması da denilen DNA bazlı immunoterapilerle antijenin direkt barsağa yönlendirilmesi amaçlanmıştır ve halen hayvanlar üzerinde çalışılmaktadır. Ayrıca deneysel olarak IL-4, IL-5 gibi TH2 sitokinlerini antogonize etme çalışmaları, IL- 2 ve IFN-γ gibi TH1  sitokinlerinin uygulanması gibi yöntemler üzerinde çalışılmaktadır.
Sayfa Başına Dön